Select Page

TRAMBADIA

El tramvia arriba a Palma

TRAMBADIA

El tramvia arriba a Palma per millorar la xarxa de transport públic, amb un sistema de transport de gran capacitat, menys contaminant, més silenciós i més amable amb la ciutat

Connectarà, en el primer tram, els barris del llevant de Palma amb el centre i millorarà l’accés a escoles, centres de salut i altres equipaments públics i privats.

Donarà servei a nous pols de creixement, com és el cas de la zona de Nou Llevant, on també hi ha prevists projectes d’innovació lligats a la recerca, la cultura i les noves tecnologies.

Servirà per millorar la connexió amb l’aeroport de Palma, la zona litoral i el centre de la ciutat, i ajudarà a millorar la mobilitat tant de residents com de visitants.

Suposarà una millora important per a la principal zona turística de les Illes Balears, la Platja de Palma, amb una inversió que avança en sostenibilitat i en qualitat de l’entorn.

Fomentarà la mobilitat i la connectivitat de les persones: el transport sosté l’activitat d’altres sectors econòmics i contribueix a crear llocs de feina, afegir valor econòmic i promoure la inclusió social.

Suposarà transformar els carrers per on passa. Els farà més amables i els pacificarà, amb més espai per als vianants; fet que estimularà, així, de forma indirecta, el petit comerç que s’hi ubica.

A més, implicarà la creació de nous llocs de treball, tant en la fase de construcció com en la d’operació del servei.

ZONES

Les zones on passa el tramvia veuran millores significatives en la sostenibilitat del barri i la seva connectivitat com es pot veure a continuació a les tres zones destacades.

Informació general del projecte