Select Page

ZONES

El Molinar 

  • Millorarà la connectivitat dels equipaments públics existents (CEIP Es Molinar, EI Es Molinar).

 

  • El carrer de Llucmajor es veurà transformat amb el pas del tramvia. S’hi reduirà el trànsit i es transformarà en un carrer pacificat, més amable per als vianants.

 

  • Es crearà un nou vial de ronda per redirigir el trànsit actual cap a la zona nord, per mantenir així la connectivitat de la barriada.

 

  • Es crearan nous aparcaments a la zona de Son Bordoi.

Coll d’en Rabassa

  • Millorarà de manera molt important la connexió de la barriada en transport públic.

 

  • El pas del tramvia pel carrer del Cardenal Rossell suposarà una millora en termes de reducció de renou i de contaminació. La circulació del trànsit es redirigirà cap a la zona nord, gràcies a l’obertura de nous vials alternatius.

 

  • Millorarà la connectivitat dels equipaments públics existents (Centre de Salut Coll d’en Rabassa).

 

  • Es dotarà la zona de nous espais d’aparcament, perquè puguin emprar-se com a aparcaments d’enllaç.

Informació general del projecte